آموزش دورگیری (دسن) در طراحی اندام و لباس توسط استاد سلماز آخوندی مدرس طراحی لباس دانشگاه الزهرا. دورگیری یا همان دسن برجسته سازی کار با خطوط مشکی در زاویه های کار طراحی لباس

 
 

نظرها (0)

CAPTCHA
نظرها {{total}}
{{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}} {{comment.creator_name}}
{{comment.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment.add_time|jday_remain:"2020-10-24 16:05:47"}}
{{comment.child_count}}
{{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}} {{comment_reply.creator_name}}
{{comment_reply.creator_name}}
در انتظار تایید

{{comment_reply.add_time|jday_remain:"2020-10-24 16:05:47"}}