کلاس طراحی اندام و فیگور بانوان

کلاس طراحی اندام و فیگور بانوان

توجه به تناسبات موجود در اندام انسانی و تسلط بر چگونگی این تناسبات، طراحی از فیگور انسانی را آسان می سازد. آناتومی انسان(طراحی آناتومی)، در هر دوره از زندگی (نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، پیری) دارای ویژگی های خاصی است. اغلب طراحان، به هنگام طراحی فیگور، ابتدا نمایی ساده از فرم بیضی سر را می کشند و سپس به ترسیم خطوط راهنما برای گردن، شانه، ستون فقرات، لگن خاصره، دست و پا می پردازند. این شیوه بسیار ساده و اصولی است، اما این سؤال پیش می آید که طول و عرض این خطوط راهنما بر چه اساسی ترسیم می شود؟ پاسخ این است: اساس و پایه تناسبات، همان فرم بیضی اولیه ای است که در ابتدای کار ترسیم می شود.

طراحی فیگور و آناتومی بانوان جهت طراحی فشن

FIGURE  DRAWING  FOR FASHION DESIGN

ELISABETTA  DRUDI

کتاب فوق در مبحث تخصصی طراحی فیگور و آناتومی بانوان ، شامل مباحث اصلی و تخصصی مانند : تناسب و نسبیت اندام - طراحی حرکت اندام - طراحی دهان - چشم - گوش- لب - بینی و ... میباشد . 

این  کتاب تخصصی جهت کمک به دانشجویان و هنرجویان رشته طراحی فشن و طراحی لباس بسیار حائز اهمیت است.