پاپ آرت

پاپ آرت

ی ید 

.1هنر پاپ ارت یکی از زیر شاخه های هنرهای تجسمی به حساب می اید

.2در دهه 50و60میلادی در امریکا وانگلستان بود

.3به ان هنر همگانی یا مردمی می گویند

.4این سبک ابتدا جدی گرفته نشد اما باگذشت زمان جایگزین مدرنیسم شد

مدرنیسم

مدرنیسم یا نوگرایی

 

شروع مدرنیته و عصر مدرنیسم به وقوع یک سری تحولات هنری افراطی در زمینه های عکاسی، معماری، موسیقی، ادبیات و هنرهای کاربردی در سه دهه پیش از سال 1914، باز می‌گردد. مدرنیسم دارای پیشینه‌ای فلسفی است که سابقه آن به دوران روشنفکری در قرن هجدهم باز می‌گردد، اما ریشه در تغییرات و تحولات دنیای غرب در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دارد.

برای اینکه یک طراح مد و لباس موفق شویم به چه چیزهایی نیاز داریم؟

برای اینکه یک طراح مد و لباس موفق شویم به چه چیزهایی نیاز داریم؟

برای اینکه یک طراح مد و لباس موفق شویم به چه چیزهایی نیاز داریم؟

آشنایی با سبک های هنری

رمانتی سیسم   

مکتب رمانتیک در هنرهای تجسمی، از اواخر قرن هجدهم یعنی از ۱۷۹۰تا۱۸۴۰ هم زمان با احیای مکتب نئوکلاسیک شد. زادگاه این سبک انگلستان بوده و مکتب منظره نگاری انگلیسی تاثیر بسیار گسترده ای بر جنبش رمانتیک داشت.